Home   Ontstaan  Klein Kanaan   Gebed   Lektuur   Actueel   Kleine Kanaan

BrochuresKernwoordenVoor KinderenKaartenVouwbladenJezus naamwoorden

Kerst

Kerst
 

Kerstmateriaal

          6 verschillende Kerstkaarten:

                Een heeft ons lief, Jezus...

                       God werd mens

                       Jezus, het Kind in de kribbe

                       Kerstfeest zegt: Alzo lief heeft God de wereld gehad...

                       Ontdek het geheim van de kerstnacht.....

                       Verheug u , uw Koning  komt......

       2 dubbele kaarten:

Buitenkant:
 
Voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan.
                                                            Maleachi 4:2
 
 
Linker Binnenkant:
 
   En men zal Hem de naam Immanuel  
   geven, hetgeen betekent:God met ons"              
                                              Matth.1:23
 
 In deze wereld van duisternis zendt God ons  het
liefste en kostbaarste wat Hij heeft, Zijn eniggeboren      
                                             Zoon.
RECHTER Binnenkant:

Een blij Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

 
 
Linker Binnenkant:
 
 U is heden de Heiland geboren,namelijk Christus de Heer, in de stad van David.                                             Lucas 2:11
 

De engelen verkondigen grote blijdschap, want de Vader in de hemel zond die ENE die kon zeggen: "Ik heb de wereld overwonnen" - die wereld om je heen die je zoveel zorgen en verdriet brengt.

Er is Iemand op deze aarde gekomen om ons te redden - Jezus Christus.  God de Vader heeft Hem ook voor jou gezonden om je te helpen in je angsten en zorgen. Ga er mee naar Hem en je zult je verwonderen over de wijze waarop Hij alles tot een oplossing brengt. M.B   

  RECHTER Binnenkant:

Een blij Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

 

Sterren   6 verschillende sterren om uit te knippen.

            voorbeeld:

Vouwbladen:  om uit te delen of weg te geven per brief, enz.

                   In de Advents - en Kersttijd.

                                    Want alzo lief heeft God de wereld gehad ..

                                    Kerstfeest - Een is er die naar u vraagt ....

DvD's

Kerstfeest - verzoening werkt aanstekelijk (ca. 30 min.)

Als God Zijn zwijgen verbreekt ca. (30 min.)