Home   Ontstaan  Klein Kanaan   Gebed   Lektuur   Actueel   Kleine Kanaan

BrochuresKernwoordenVoor KinderenKaartenVouwbladenJezus naamwoorden

Kerst

 

 

Kaarten
KAARTEN   (enkele)      €  0, 45
   
Als God voor ons is …  
Alzo lief heeft God de wereld gehad  
De Vader is groter dan alles …  
Een is er bij u, u bent niet alleen …  
Gebed om bewaring …  
God is mijn Vader …  
God is tegenwoordig …  
God is uw bescherming …  
Gods handelen is altijd liefde …  
Het gebed is een ongekende mogelijkheid …  
Jezus heeft u heel persoonlijk lief  
Kom tot Jezus …  
Niemand is verlaten …  
Stort uw hart bij de Vader uit …  
Vader, ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U  
Vader, ik begrijp U niet, maar ik vertrouw op Uw liefde
Verzoen je met de ander …  
Wij hebben een Vader …  
   
Dubbele kaarten in 4 kleuren     (zie hieronder)                                                                   € 0,90
 

 
 

 

Alles wat de Heer u oplegt, leidt naar een heerlijk doel …

Een is er bij u, u bent niet alleen (met afbeelding van de goede Herder)
Hij, die in de hulp van God gelooft …  
Jezus heeft u lief als uw vriend …  
Spreek met God over alles …  
Wanneer alles stuk breekt, mensen u teleurstellen …                       
Wij kunnen altijd tot Jezus komen …  
   
Paaskaarten   (enkele)                                                       €  0, 45
Jezus, mijn Heiland is Overwinnaar en leeft! 
Jezus ' liefde heeft overwonnen…
 
Op Golgotha is de overwinning behaald …  
Jezus Christus zegt: IK leef en gij zult leven…