Home   Ontstaan  Klein Kanaan   Gebed   Lektuur   Actueel   Kleine Kanaan

BrochuresKernwoordenVoor KinderenKaartenVouwbladenJezus naamwoorden

Kerst

 

Brochures
  Brochures en kleinere geschriften   
     
  Christen en yoga? € 1,25
  De jubel fan myn hert (Fries dagboekje) € 2,25
  De schuld van de christenheid aan het Joodse volk  € 1,00
  Droefheid verandert in blijdschap € 0,50
  Een lofzang in de nacht € 0,50
  Gebeden voor de tijd van nood € 1,50
  Gegrepen door Gods liefde € 0,90
  God grijpt niet in – waarom niet? € 1,50
  Gods heilige rest € 0,50
  Op de weg van Jezus € 1,00
  New Age - gezien vanuit Gods Woord € 1,50
  Sterk door vertrouwen  € 1,00
  "Want God is barmhartig"  € 0,50
7 maal om Jericho heen  
Opnieuw bewerkt en herzien. 

Vandaag worden we meer dan ooit opgeroepen in het gebed te strijden tegen de machten van de duisternis, want nooit waren  de demonen zo fel in de aanval als nu in deze beginnende eindtijd. Maar Jezus geeft ons de wapens om te overwinnen:  het aanroepen van Zijn Naam en Zijn kostbaar Bloed! De liederen in dit boekje hebben al velen geholpen in de dagelijkse strijd tegen de zonde!
                                                                                          53 blz.,
€ 3,00

  Actualiteiten in Gods licht (bladen met een actueel thema)
     
  Sprookjes, fantasie,huiveringwekkende realiteit € 0,15
  Tolerantie tot elke prijs? € 0,15
  Het ondraaglijke kruis  € 0,10
  Verboden te discrimineren € 0,15
  "Zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands.."  € 0,15
  Gebed tegen het terrorisme € 0,15