Home   Ontstaan  Klein Kanaan   Gebed  Lektuur    Actueel   Klein Kanaan
   
   

 

 

 

Algemeen

Beleid

Link Duitsland

Bijgewerkt op:

        10-12 -2017

hit counters
.

 

 

Welkom in het Klein Kanašncentrum

Kanašn, een klein land van Gods wonderen

 
Kanašn, het land van de Protestantse Gemeenschap van Mariazusters te Darmstadt-Eberstadt in Duitsland, wil in de snel toenemende duisternis van onze tijd een teken zijn van het aanbreken van het koningschap van Jezus Christus
 
Het land Kanašn is een land waar Gods beloften in vervulling zijn gegaan en is daardoor een levend getuigenis van Gods liefde  geworden. Het laat zien hoe gelukkig Jezus iemand maakt, hoe groot Zijn vergeving is, hoe hoe heerlijk het is om verzoend met elkaar te leven. God leeft! Hij verhoort  het gebed en doet ook vandaag nog wonderen.
 
Als onze Vader zorgt Hij voor ons. Jezus openbaart Zich als Verlosser en Bruidegom en wij zijn geschapen om Hem lief te hebben. Wij beleefden?: Door berouw breekt er werkelijk iets van het Koninkrijk der hemelen aan in onze donkere wereld. Jezusī woord "Zoekt eerst Gods Koninkrijk .... en dit alles zal u bovendien geschonken worden" (Matth.6:33) ging voor ons  concreet in vervulling.
 
En zoals tranen van berouw harten veranderen, zo veranderde het water dat op Kanašn werd gevonden de dorre zandgrond in vruchtbaar land. De bron die hier werd aangeboord, leverde zoveel water dat deskundigen het een "bijbels wonder" noemden. Nu is er een meer dat glinstert in de zon en omzoomd wordt door weiden en bomen. De fontein met de Vadernamen, een karakteristiek symbool van Kanašn, spreekt van de overstromende goedheid die God de Vader over Zijn kinderen wil uitstorten. Deze goedheid van God ervaren we ook  doordat Hij iets van Zijn vrede over het hele land heeft uitgebreid. Zelfs het lawaai van het drukke verkeer rondom Kanašn kan deze vrede niet wegnemen. (uit de prospectus KANAńN - een klein land van Gods wonderen).
 
   

Wij zijn dankbaar voor uw reacties en suggesties.

Daarvoor kunt u gebruik maken van ons emailadres:

 info@prot-mariazusters.nl